Şirketimiz öncelikle insan ve çevreye saygı ile yola çıkmıştır. Bu bağlamda bu ilkeleri benimsemesi maksadı ile çevre, iş güvenliği ve sağlığı konusunda çalışanlarımız sürekli bilinçlendirilmektedir.

 

Çevre, iş güvenliği ve sağlığı kapsamında yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası kanun, tüzük, yönetmelik, düzenlemelere uymak EDİGE’nin ana şirket politikasıdır.

 

Çevre, iş güvenliği ve sağlığı koruma kapsamında teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden şirketimiz, bu gelişmeleri kendi bünyesinde uygulamaktadır. EDİGE olarak amacımız, sıfır iş kazası ve çevreyi korumaktır.